Коллекция border="0"width="35%"
Пятница, 25.09.2020, 19:17
Приветствую Вас Гость | RSS
 
Главная 2005 ГОД ВЫПУСКАРегистрацияВход
Меню сайта
Статистика
Форма входа

"Борис Лятошинський" (2005)

 

 

Номинал - 2 гривні 
Метал - нейзильбер
Маса, гр 12.8
Діаметр, мм - 31
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 20 000 (анциркулейтед)

 

Присвячена 110-річчю від дня народження українського композитора, диригента Бориса Лятошинського, який мав винятковий педагогічний хист і створив власну композиторську школу. 

На аверсі монети вгорі півколом розміщено напис УКРАЇНА, під ним - малий Державний Герб України, на тлі нотних рядків зображено скрипковий ключ в обрамленні орнаменту, створеного за мотивами народних розписів, над нотними рядками - номінал 2 ГРИВНІ, унизу - логотип Монетного двору Національного банку України та рік карбування монети 2005.

На реверсі монети розміщено портрет Лятошинського і півколом написи БОРИС ЛЯТОШИНСЬКИЙ 1895 - 1968.

 

 

"Володимир Філатов" (2005)

 

 

Номинал - 2 гривні 
Метал - нейзильбер
Маса, гр 12.8
Діаметр, мм - 31
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 20 000 (анциркулейтед)

 

Присвячена 130-річчю від дня народження Філатова Володимира Петровича - видатного офтальмолога, хірурга, грандіозним відкриттям якого була тканинна терапія - принципово новий метод лікування. 

На аверсі монети зображено стилізовану схему оптичної системи ока людини, номінал 2 ГРИВНІ, угорі розміщено малий Державний Герб України, під ним напис півколом УКРАЇНА, унизу - 2005 (рік карбування монети) та логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети розміщено портрет Володимира Філатова, зміщений від центру вправо, ліворуч - зроблений у вигляді таблиці для перевірки зору напис ВО/ЛОДИ/МИР/ ФІЛА/ТОВ/ 1875/1956.

 

 

"Улас Самчук" (2005)

 

 

Номинал - 2 гривні 
Метал - нейзильбер
Маса, гр 12.8
Діаметр, мм - 31
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 20 000 (анциркулейтед)


Присвячена 100-річчю від дня народження українського письменника Уласа Самчука, який народився у с.Дермань Рівненської обл., але творив на чужині. Серед майстрів української прози ХХ століття постать Уласа Олексійовича чи не найсамобутніша. Він є автором спогадів, роману-трилогії `Волинь`, повісті `Марія`, п`єс `Слухайте, слухайте! Говорить Москва`, `Шумлять жорна` тощо.

На аверсі монети зображено стилізовану під оформлення перших видань письменника композицію - книги, обабіч яких - вершники. Угорі розміщено малий Державний Герб України, під ним напис УКРАЇНА, унизу - 2/ГРИВНІ/2005 та логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети розміщено стилізований під гравюру портрет Уласа Самчука, праворуч і ліворуч якого - стилізовані квітки, унизу розміщено написи 1905-1987 УЛАС САМЧУК.

 

 

 "Павло Вірський" (2005)

 

 

Номинал - 2 гривні 
Метал - нейзильбер
Маса, гр 12.8
Діаметр, мм - 31
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 20 000 (анциркулейтед)

 

Присвячена 100-річчю від дня народження українського балетмейстера, народного артиста СРСР Павла Павловича Вірського, який зробив істотний внесок у розвиток танцю, збагативши його віртуозними хореографічними елементами. 

На аверсі монети півколом розміщено написи УКРАЇНА (угорі), 2 ГРИВНІ та логотип Монетного двору Національного банку України (унизу), в обрамлені намистового кола зображено композицію, яка символізує український танок, - квіти із стрічками, у середині якої - малий Державний Герб України, над ним рік карбування монети - 2005.

На реверсі монети розміщено портрет у профіль Вірського, ліворуч від якого у два рядки - роки життя 1905 - 1975, унизу півколом - напис ПАВЛО ВІРСЬКИЙ.

 

 

"Максим Рильський" (2005)

 

 

Номинал - 2 гривні 
Метал - нейзильбер
Маса, гр 12.8
Діаметр, мм - 31
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 20 000 (анциркулейтед)

 

Присвячена 110-річчю від дня народження класика української літератури ХХ століття, перекладача, ученого, громадського діяча Максима Тадейовича Рильського. Багатогранна спадщина видатного поета (`Троянди й виноград`, `Далекі небосхили`, `Голосіївська осінь` тощо) піднесла сучасну українську літературу на вершини світового письменства.

На аверсі монети розміщено стилізовану композицію - ілюстровано поезію, де переплелися троянди й виноград, ліворуч від якої вертикально у два рядки - написи УКРАЇНА, 2 ГРИВНІ, над якими логотип Монетного двору Національного банку України, під написами - малий Державний Герб України та рік карбування монети - 2005.

На реверсі монети зображено портрет Рильського, ліворуч від якого у два рядки вертикально розміщено напис МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ, під яким - роки життя - 1895/1964.

 

 "Сергій Всехсвятський" (2005)

 

 

Номинал - 2 гривні 
Метал - нейзильбер
Маса, гр 12.8
Діаметр, мм - 31
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 20 000 (анциркулейтед)

 

Присвячена 100-річчю від дня народження Сергія Костянтиновича Всехсвятського (1905 - 1984 рр.) - видатного українського вченого, астронома. Засновник факультету астрономії в Київському університеті (1939) Всехсвятський протягом 1939 - 1984 років відігравав значну роль у розвитку та пропагуванні астрономії не тільки в Україні, а й в усьому світі. 

На аверсі монети стилізовано зображено `сонячний вітер`, розміщено півколом напис - Україна (ліворуч), під яким - рік карбування монети 2005 та малий Державний Герб України, унизу - 2/ГРИВНІ та логотип Монетного двору Національного банку України (праворуч).

На реверсі монети ліворуч розміщено профільний портрет Всехсвятського на тлі зоряного неба і пролітаючої комети, праворуч - написи півколом - СЕРГІЙ ВСЕХСВЯТСЬКИЙ 1905-1984.

 

 

"Олександр Корнійчук" (2005)

 

 

Номинал - 2 гривні 
Метал - нейзильбер
Маса, гр 12.8
Діаметр, мм - 31
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 20 000 (анциркулейтед)

 

Присвячена 100-річчю від дня народження українського письменника-драматурга, кіносценаріста, діяча міжнародного руху прихильників миру, члена Всесвітньої ради миру - Олександра Євдокимовича Корнійчука, який народився на Київщині. Драматургія Корнійчука справила вплив на розвиток театрального мистецтва.

На аверсі монети ліворуч на тлі стилізованих аркушів зображено театральні маски - символи драматургії, під ними - стилізоване перо та логотип Монетного двору Національного банку України, угорі праворуч розміщено малий Державний Герб України, під ним написи у три рядки УКРАЇНА/ 2/ГРИВНІ/2005.

На реверсі монети на тлі стилізованих аркушів розміщено портрет Корнійчука (ліворуч), праворуч від нього у два рядки роки життя - 1905 ? 1972 та півколом розміщено напис ОЛЕКСАНДР КОРНІЙЧУК.

 

 

"50 років Київміськбуду" (2005)

 

 

Номинал - 2 гривні 
Метал - нейзильбер
Маса, гр 12.8
Діаметр, мм - 31
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 20 000 (анциркулейтед)

 


Присвячена 50-річчю компанії `Київміськбуд`, яка працює, щоб зберегти і прикрасити архітектурне обличчя Києва.

На аверсі монети у центрі зображено малий Державний Герб України, під ним рік карбування монети - 2005, по колу розміщено написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі) ДВІ ГРИВНІ (унизу) та логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено об`єкти, побудовані компанією `Київміськбуд`, серед яких на передньому плані будівля `Південного` залізничного вокзалу.

 

 

"75 років Харківському національному аерокосмічному університету ім. М.Є.Жуковського" (2005)

 

 

Номинал - 2 гривні 
Метал - нейзильбер
Маса, гр 12.8
Діаметр, мм - 31
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 30 000 (анциркулейтед)Присвячена 75-річчю Харківського національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського, історія якого безпосередньо пов`язана з розвитком авіаційної промисловості і науки. Це єдиний вищий навчальний заклад, на базі власного конструкторського бюро якого розроблялися літаки під керівництвом професора І.Неймана, які серійно випускалися на авіазаводах та експлуатувалися на пасажирських лініях.

На аверсі монети на тлі розгорнутої книги зображено будівлю університету, над якою розміщено малий Державний Герб України, напис півколом УКРАЇНА; унизу - рік карбування монети 2005 (ліворуч), посередині у два рядки - 2 ГРИВНІ та логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети розміщено композицію, що містить зображення монітора з клавіатурою, літака, книги тощо, над якою розміщено напис 75 років, по колу монети - НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО `ХАІ`.

 

 

"Сліпак піщаний" (2005)

 

 

Номинал - 2 гривні 
Метал - нейзильбер
Маса, гр 12.8
Діаметр, мм - 31
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 60 000 (анциркулейтед)Присвячена рідкісному виду, що живе лише на території України, сліпаку піщаному, і якого занесено до Червоної книги України та Європейського Червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення.

На аверсі монети в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, розміщено малий Державний Герб України та написи в чотири рядки: УКРАЇНА, 2 ГРИВНІ, 2005, крім того, логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено гризуна на тлі рослини (ліворуч) та півколом розміщено написи: СЛІПАК ПІЩАНИЙ (угорі) та SPALAX ARENARIUS RESHETNIK (унизу).

 

 

"100-річчя з дня заснування Інституту виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова” (2005)

 

 

Номинал - 2 гривні 
Метал - нейзильбер
Маса, гр 12.8
Діаметр, мм - 31
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 20 000 (анциркулейтед)
 

Присвячена 100-річчю від дня заснування Національного наукового центру `Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова`, за роки існування якого досягнуто значних результатів у розвитку нових технологій вирощування і переробки винограду. Становлення і діяльність цього наукового закладу тісно пов`язані з іменем видатного вченого Василя Єгоровича Таїрова, який створив вітчизняну наукову школу виноградорів і виноробів.

На аверсі монети у центрі зображено малий Державний Герб України, під ним - рік карбування монети 2005, по колу розміщено написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), ДВІ ГРИВНІ (унизу) та логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено будівлю інституту, на тлі якої ліворуч - портрет В.Є.Таїрова, над портретом між роками 1905 2005 - логотип інституту, унизу - стилізована виноградна лоза та розміщено круговий напис ІНСТИТУТ ВИНОГРАДАРСТВА І ВИНОРОБСТВА ІМЕНІ В.Є.ТАЇРОВА.

 

"300 років Давиду Гурамішвілі” (2005)

 

 

Номинал - 2 гривні 
Метал - нейзильбер
Маса, гр 12.8
Діаметр, мм - 31
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 20 000 (анциркулейтед)Присвячена 300-річчю від дня народження Давида Гурамішвілі (1705 - 1792 рр.) - видатного грузинського поета, життя і творчість якого тісно пов`язані з Україною - у 1760 році оселився в Миргороді, де жив до смерті. 

На аверсі монети зображено з`єднання двох національних орнаментів - грузинського та українського, яке символізує зв`язки та дружбу між народами, угорі півколом розміщено напис - УКРАЇНА, під яким - малий Державний Герб України та рік карбування монети 20-05, унизу - 2/ГРИВНІ; логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено профіль Давида Гурамішвілі на тлі стилізованого гірського грузинського краєвиду, на вершині однієї з гір якого розміщений храм, ліворуч і праворуч півколом - напис українською та грузинською мовами ДАВИД ГУРАМІШВІЛІ, унизу - роки життя 1705/1792.

 

Поиск
Календарь
«  Сентябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Рейтинг@Mail.ru Рубрикатор-каталог сайтов на wwwRealty.net, прямые ссылки
    Copyright MyCorp © 2020
    Бесплатный конструктор сайтов - uCoz