Коллекция border="0"width="35%"
Суббота, 24.10.2020, 22:57
Приветствую Вас Гость | RSS
 
Главная 2004 ГОД ВЫПУСКАРегистрацияВход
Меню сайта
Статистика
Форма входа

"2500 років Балаклаві"(2004)

 

 

Номинал - 5 гривень  
Метал - нейзильбер
Маса, гр 16.54
Діаметр, мм - 35
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 30 000 

 

Присвячена цьому стародавньому місту, в одному з районів Севастополя. На місці нинішньої Балаклави за свідченнями Страбона, Плінія Старшого та інших античних авторів знаходилось поселення племені таврів – Палакіон (VII – VI ст. до н. е.), близько IV ст. до н. е. ним заволоділи греки, у V ст. н. е. – візантійці. Бухта, надійно прихована від моря високими скелями, постійно привертала увагу – у 1357 році місто завоювали генуезці, збудувавши фортецю Чимбало, у 1457 році захопили турки, і з цього часу місто зветься Балаклава (місто риб).

На аверсі монети зображено давньогрецькі торговельні судна, між ними у центрі – малий Державний Герб України, під яким розміщено напис у два рядки 5 ГРИВЕНЬ в оточенні орнаментальної композиції з листя аканта та виноградної лози, крім того – логотип Монетного двору Національного банку України. Угорі розміщено напис УКРАЇНА, під ним рік карбування монети - 2004.

На реверсі у верхній частині монетного поля зображено Балаклавську бухту, праворуч – вітрильники, ліворуч – герб міста Балаклави; у нижній частині монетного поля – колона і два якорі, що знайдені під час археологічних розкопок, угорі півколом розміщено напис 2500 РОКІВ БАЛАКЛАВІ.

 

"50 років Державному конструкторському бюро `Південне`"(2004)

 

 

Номинал - 5 гривень  
Метал - нейзильбер
Маса, гр 16.54
Діаметр, мм - 35
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 30 000 

 

Присвячена конструкторському бюро `Південне`, яке було засновано 10 квітня 1954 року в м. Дніпропетровськ. Близько 70 типів космічних апаратів, розроблених КБ `Південне`, дали можливість успішно проводити космічні дослідження в рамках як національних, так і міжнародних проектів, що сприяє розвитку науки та народного господарства. На сьогодні одним із пріоритетних завдань цього бюро є реалізація Національної космічної програми України, згідно з якою у 2004 році запланований запуск космічного апарату багатофункціонального призначення `Січ-1М`.

На аверсі монети зображено орбіту штучного супутника над частиною земної кулі, на тлі якої розміщені малий Державний Герб України та написи в чотири рядки: 2004, УКРАЇНА, 5 ГРИВЕНЬ і логотип Монетного двору Національного банку України.


На реверсі монети зображені серп місяця (ліворуч) і космічний апарат, угорі півколом розміщені написи КБ `ПІВДЕННЕ`, нижче у два рядки - 50 РОКІВ.

 

"Літак АН-140"(2004)

 

 

Номинал - 5 гривень  
Метал - нейзильбер
Маса, гр 16.54
Діаметр, мм - 35
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 30 000 

 

Присвячена літаку нового покоління, який призначений для перевезення пасажирів або 6 тон вантажів. Його попередником є літак АН-24, що перебуває в експлуатації сорок років. Уперше літак АН-140 вийшов на авіалінії в 2002 році, він має високі технічні характеристики і серійно випускається на авіазаводі в Харкові.

На аверсі монети в центрі в намистовому колі зображено малий Державний Герб України в оточенні алегоричної композиції із сонця, стилізованого крила, птахів та зірок, що втілює мрію людства досягти космічних висот, та кругові написи - УКРАЇНА, 2004, 5, ГРИВЕНЬ.

На реверсі монети зображено літак АН-140 та між зовнішнім кантом монети і намистовим колом розміщено кругові написи: угорі - ЛІТАКИ УКРАЇНИ; унизу - АН-140 та AN-140, між якими розміщено логотип `АН`.

 

"50 років входження Криму до складу України"(2004)

 

 

Номинал - 5 гривень 
Метал - біметалеві із недорогоцінних металів
Маса, гр 9.4
Діаметр, мм - 28
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 30 000 
 

Присвячена 50-річчю входження Криму до складу України. У лютому 1954 року Кримську область передано до складу УРСР. 12 лютого 1991 року Верховна Рада України прийняла Закон України `Про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки`. 24 квітня 1992 року перейменована на Автономну Республіку Крим, яка є автономною адміністративно-територіальною одиницею України, її невід`ємною складовою частиною. Розташована на півдні держави на Кримському півострові. Площа - 27 тис. км2, населення - 2221 тис. чол.

На аверсі монети на тлі карти України зображено сніп з 25 колосків із перевеслом, який символізує Україну. У центрі на передньому плані - малий Державний Герб України, ліворуч під картою - рік карбування монети 2004, унизу праворуч напис - КРИМ. На монеті півколом розміщені такі написи: УКРАЇНА (угорі), 5 ГРИВЕНЬ (унизу) та логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети в центрі зображено герб Автономної Республіки Крим, під ним - гроно винограду; зовнішнє та внутрішнє коло з`єднуються перевеслом, по зовнішньому колу розміщено круговий напис: ВХОДЖЕННЯ КРИМУ ДО СКЛАДУ УКРАЇНИ, угорі у два рядки - 50 РОКІВ.

 

 

"50 років членства України в ЮНЕСКО"(2004)

 

 

Номинал - 5 гривень 
Метал - біметалеві із недорогоцінних металів
Маса, гр 9.4
Діаметр, мм - 28
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 50 000 

 

Присвячена 50-річчю набуття Україною статусу постійного члена Організації Об`єднаних Націй з питань науки і культури (ЮНЕСКО) Головне завдання ЮНЕСКО полягає в тому, щоб сприяти зміцненню миру і безпеки шляхом розширення співробітництва народів у галузі освіти, науки і культури. За період членства в ЮНЕСКО Україна була ініціатором багатьох міжнародних програм та проектів.

На аверсі монети розміщено: у внутрішньому колі на тлі стилізованого орнаменту малий Державний Герб України, над яким - рік карбування монети 2004; у зовнішньому - написи: УКРАЇНА, 5, ГРИВЕНЬ та логотип Монетного двору Національного банку України.


На реверсі монети у внутрішньому колі на тлі стилізованого орнаменту зображено логотип з написом UNESCO; у зовнішньому - розміщено написи: 50 РОКІВ УКРАЇНИ В ЮНЕСКО, 50 YEARS OF UKRAINE IN UNESCO.

 

"Свято Трійці"(2004)

 

 

Номинал - 5 гривень  
Метал - нейзильбер
Маса, гр 16.54
Діаметр, мм - 35
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 50 000 

 

Присвячена одному з найбільших християнських свят на честь Трійці, яке святкують на 50-й день після Великодня (п`ятидесятниця, зелені свята).

На аверсі монети зображено вінок-оберіг із квітів, усередині якого розміщено малий Державний Герб України, а над ним рік карбування монети - 2004. Зліва і справа - стилізовані житні колоскі, маківки та волошки. Під вінком розміщено написи - УКРАЇНА, 5, ГРИВЕНЬ.

На реверсі монети зображено гурт дівчат, прикрашених квітами, стрічками, вінками, серед яких центральна постать - `дівчина-тополя`. Угорі над гуртом - символічне зображення святої Трійці, по обидва боки від якого півколом розміщено напис: СВЯТО ТРІЙЦІ.

 

 

"350 років Харкову"(2004)

 

 

Номинал - 5 гривень  
Метал - нейзильбер
Маса, гр 16.54
Діаметр, мм - 35
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 30 000 


Присвячена одному з найбільших індустріальних, наукових і культурних центрів України, місту Харкову, заснованому близько 1655 року українськими козаками – переселенцями з Правобережної України як фортеця для захисту Слобідської України від грабіжницьких нападів завойовників.

На аверсі монети зображено дзвіницю (1821 – 1848) Успенського собору, угорі – малий Державний Герб України, ліворуч позначення номіналу – 5, праворуч півколом напис – УКРАЇНА, унизу напис – ГРИВЕНЬ та рік карбування монети – 2004. Крім того, на монеті розміщено логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено візитну картку міста – будинок Державної промисловості (Держпром), побудований у стилі конструктивізму (1928), угорі ліворуч – герб міста, унизу півколом розміщено напис ХАРКІВ • 350 РОКІВ.

 

 

"250 років Кіровограду"(2004)

 

 

Номинал - 5 гривень  
Метал - нейзильбер
Маса, гр 16.54
Діаметр, мм - 35
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 30 000 
 

Присвячена обласному центру – місту Кіровограду (до 1934 року – Єлисаветград), виникнення якого пов`язане з заснуванням у 1754 році фортеці св. Єлисавети, збудованої на колишніх землях Запорізької Січі для захисту південних кордонів України від грабіжницьких нападів турків і кримських татар.

На аверсі зображено дві перехрещені гармати, над якими розміщено малий Державний Герб України, рік карбування монети 2004 та написи півколом: УКРАЇНА (угорі) 5/ ГРИВЕНЬ (унизу), а також логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено панораму міста, на тлі якої розміщено дати – 1754 - 2004, герб міста та угорі півколом напис КІРОВОГРАД.

 

 

"Криголам `Капітан Бєлоусов`"(2004)

 

 

Номинал - 5 гривень  
Метал - нейзильбер
Маса, гр 16.54
Діаметр, мм - 35
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 30 000 


Присвячена криголаму, який 50 років торує іншим суднам шлях та носить ім’я досвідченого полярного капітана, Героя Радянського Союзу Михайла Прокоповича Бєлоусова (1904 – 1946). З 1994 року криголам перебуває у складі Маріупольського державного морського торгового флоту і зараз продовжує виконувати свою роботу.


На аверсі монети ліворуч зображено якір та штурвал, на тлі якого – малий Державний Герб України, посередині – горизонтальні символічні хвилі, під і над якими праворуч від якоря розміщено напис – УКРАЇНА/2004 (угорі), 5/ГРИВЕНЬ (унизу), логотип Монетного двору Національного банку України.


На реверсі монети зображено криголам серед криг, на задньому плані – судно на чистій воді та розміщено написи: угорі півколом – “КАПІТАН БЄЛОУСОВ”, унизу на дзеркальному тлі горизонтально – КРИГОЛАМ.

 

 

"Ліра"(2004)

 

 

Номинал - 5 гривень 
Метал - біметалеві із недорогоцінних металів
Маса, гр 9.4
Діаметр, мм - 28
Гурт - секторальне рифлення
Тираж, штук - 30 000 

 

Присвячена стародавньому музичному інструменту, який поширений в Україні з XV - XVI століть. Ліра (риля, риле, рема тощо) - струнно-клавішно-смичковий народний музичний інструмент.

Горизонтально рельєфна поверхня поля аверсу символічно відтворює струни ліри, з яких нібито лунає мелодія у вигляді стилізованого барокового орнаменту. Угорі розміщено малий Державний Герб України, стилізований під козацький шрифт напис Україна; унизу - 5 ГРИВЕНЬ, 2004 (праворуч) та логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено ліру, по колу - бароковий орнамент і стилізований під козацький шрифт напис ЛІРА.

 

Поиск
Календарь
«  Октябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Рейтинг@Mail.ru Рубрикатор-каталог сайтов на wwwRealty.net, прямые ссылки
    Copyright MyCorp © 2020
    Бесплатный конструктор сайтов - uCoz