Коллекция border="0"width="35%"
Пятница, 22.02.2019, 22:01
Приветствую Вас Гость | RSS
 
Главная 2009 ГОД ВЫПУСКАРегистрацияВход
Меню сайта
Статистика
Форма входа

Павло Чубинський(2009)

 

 

 

Номинал - 2 гривні 
Метал - нейзильбер
Маса, гр - 12.8
Діаметр, мм - 31
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 35 000 

 

Присвячена Павлу Чубинському - етнографу, фольклористу, поетові, громадському та культурному діячеві, автору Гімна України `Ще не вмерла України...`. Павлу Платоновичу по праву належить одне з найпочесніших місць у плеяді гродмадських і наукових діячів другої половини XIX ст., завдяки титанічним зусиллям котрих стало можливе національне відродження України. Він один з з основоположників української етнографічної науки очолював етнографічні експедиції з вивчення України, Білорусії та Молдавії.

На аверсі монети угорі розміщено малий Державний Герб України, праворуч і ліворуч від якого - стилізований рослинний орнамент, у центрі - композиція, що символізує етнографічні дослідження науковця - народні музичні інструменти, гетьманські клейноди тощо, над якою напис - НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК/ УКРАЇНИ, унизу - 2/ ГРИВНІ/ 2009 та логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено портрет Чубинського в орнаментальному обрамленні та розміщено напис - ПАВЛО ЧУБИНСЬКИЙ (угорі півколом), роки життя - 1839 (ліворуч), 1884 (праворуч).

 

 

70 років проголошення Карпатської України(2009)

 

 

 

Номинал - 2 гривні 
Метал - нейзильбер
Маса, гр - 12.8
Діаметр, мм - 31
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 35 000 

 

Присвячена подіям 1938 - 1939 років, пов`язаним із проголошенням та збройним захистом Карпатської України, недовгий період існування якої став однією з найяскравіших сторінок багатовікової боротьби карпатських українців за встановлення української державності.

На аверсі монети зображено килими з традиційним карпатським орнаментом і розміщено: малий Державний Герб України, півколом напис - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу номінал та рік карбування монети - 2/ГРИВНІ/ 2009 і логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено закарпатця з прапором, на тлі якого - герб Карпатської України, та розміщено написи: під прапором - 70/ РОКІВ, ліворуч півколом - ПРОГОЛОШЕННЯ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ.

 

 

Андрій Лівицький(2009)

 

 

 

Номинал - 2 гривні 
Метал - нейзильбер
Маса, гр - 12.8
Діаметр, мм - 31
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 35 000 

 

Присвячена українському правознавцю, державному і громадському політичному діячеві - Андрію Миколайовичу Лівицькому.

На аверсі монети в центрі зображено малий Державний Герб України, під ним - рік карбування монети - 2009, по колу розміщено написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), ДВІ ГРИВНІ (унизу) та логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено портрет А.М.Лівицького та написи: АНДРІЙ ЛІВИЦЬКИЙ - півколом, з правого боку від портрета - роки життя 1879/1954, унизу півколом - ПРЕЗИДЕНТ УНР В ЕКЗИЛІ.

 

 

Борис Мартос(2009)

 

 

 

Номинал - 2 гривні 
Метал - нейзильбер
Маса, гр - 12.8
Діаметр, мм - 31
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 35 000 

 
Присвячена Борису Миколайовичу Мартосу - українському економістові, педагогу, кооператору, державному і громадському діячеві. Борис Мартос був одним з лідерів Селянської спілки та одним з авторів проекту Земельного закону УЦР. Від грудня 1918 року - міністр продовольчих справ, а з квітня до серпня 1919 року - Голова Ради міністрів і міністр фінансів Директорії УНР.
 
На аверсі монети в центрі зображено малий Державний Герб України, під ним - рік карбування монети - 2009, по колу розміщено написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), ДВІ ГРИВНІ (унизу) та логотип Монетного двору Національного банку України.
 
На реверсі монети зображено портрет Б.М.Мартоса, ліворуч від якого - фрагмент великого Герба УНР, роки життя 1879/1977 (праворуч), унизу півколом розміщено напис БОРИС МАРТОС.
 
 
 
Симон Петлюра(2009)
 
 
 
 
 
Номинал - 2 гривні 
Метал - нейзильбер
Маса, гр - 12.8
Діаметр, мм - 31
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 35 000 
 
 
Присвячена Симону Васильовичу Петлюрі - державному і громадсько-політичному діячеві, публіцисту, члену Центральної Ради, голові Українського військового генерального комітету, генеральному секретарю військових справ, Головному отаману Армії УНР, голові Директорії УНР. Ім`я Симона Петлюри стало символом боротьби за самостійну Україну.
 
На аверсі монети угорі розміщено: малий Державний Герб України, півколом від якого напис - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, двох військовиків часів УНР та профіль українки у вінку, що є символом молодої держави; унизу - 2 ГРИВНІ/ 2009 та логотип Монетного двору Національного банку України.
 
На реверсі монети зображено портрет Симона Петлюри, праворуч і ліворуч від якого роки життя - 1879 - 1926, унизу напис півколом СИМОН ПЕТЛЮРА.
 
 
 
Ігор Сікорський(2009)
 
 
  
 
 
Номинал - 2 гривні 
Метал - нейзильбер
Маса, гр - 12.8
Діаметр, мм - 31
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 35 000 
 
 
Присвячена одному з піонерів авіації, конструктору літаків та гелікоптерів, промисловцю - Сікорському Ігорю Івановичу. Навчаючись у Київському політехнічному інституті (1907 - 1914), Ігор Сікорський почав працювати над першими розробками майбутніх гелікоптерів. З 1910 року будував літаки. Перші багатомоторні літаки у світі - `Гранд`, `Ілля Муромець`, `Русский витязь` - його конструкції. Виходець з України, він уславив своє ім`я як один з найвідоміших авіаконструкторів світу.
 
На аверсі монети зображено літак `Ілля Муромець`, за розробку якого Сікорський отримав всесвітнє визнання в 1913 році. Угорі на рельєфному тлі півколом розміщено напис - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, під яким - малий Державний Герб України, на дзеркальному тлі - рік карбування монети 2009, номінал - 2 ГРИВНІ (унизу) та логотип Монетного двору Національного банку України.
 
На реверсі монети зображено портрет Сікорського у формі пілота, праворуч від якого на тлі малюнка Леонардо да Вінчі розміщено написи - ІГОР СІКОРСЬКИЙ (півколом), роки життя - 1889 - 1972.
 
 
 
Микола Боголюбов(2009)
 
 
 
 
 
Номинал - 2 гривні 
Метал - нейзильбер
Маса, гр - 12.8
Діаметр, мм - 31
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 35 000 
 
 
Присвячена 100-річчю від дня народження Миколи Боголюбова - одного із засновників сучасної фундаментальної науки, основоположника шкіл нелінійної механіки та статистичної фізики. Надзвичайний науковий талант Миколи Миколайовича дав змогу здійснити важливі для всієї світової науки відкриття в різних галузях. Його ім`я присвоєно Інституту теоретичної фізики Національної академії наук України.
 
На аверсі монети зображено графік та фрагменти формули з теорії нелінійних коливань та теоретичної фізики, на дзеркальному тлі вгорі розміщено малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ та логотип Монетного двору Національного банку України, унизу на матовому тлі - номінал 2 ГРИВНІ (унизу), рік карбування монети 2009 (ліворуч).
 
На реверсі монети в центрі зображено портрет М. Боголюбова, на матовому тлі розміщено фрагмент формули, унизу на дзеркальному тлі розміщено напис півколом МИКОЛА БОГОЛЮБОВ та роки життя 1909 (ліворуч), 1992 (праворуч).
 
 
 
Володимир Івасюк(2009)
 
 
 
 
 
Номинал - 2 гривні 
Метал - нейзильбер
Маса, гр - 12.8
Діаметр, мм - 31
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 35 000 
 
 
Присвячена Володимиру Михайловичу Івасюку - композиторові, поету, естрадному співакові, одному з основоположників вітчизняної поп-музики. Володимир Івасюк упродовж 1980 - 90-х років став символом українського відродження, твори якого здобули широке визнання не лише в Україні, а й за її межами.
 
На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, під яким напис - НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК/ УКРАЇНИ (угорі), композицію - стилізована квітка червоної рути на тлі орнаментальної смуги (ліворуч), музичні електроінструменти (праворуч), унизу номінал та рік карбування монети - 2/ГРИВНІ/2009.
 
На реверсі монети зображено портрет Володимира Івасюка серед листя калини на тлі стилізованої грамплатівки та розміщено написи: півколом ВОЛОДИМИР ІВАСЮК, роки життя 1949 - 1979.
 
 

Богдан-Ігор Антонич(2009)
 
 
 
 
 
Номинал - 2 гривні 
Метал - нейзильбер
Маса, гр - 12.8
Діаметр, мм - 31
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 35 000 
 
 
Присвячена поетові-романтику, поетові-мислителю, який збагатив українську літературу філософською лірикою, релігійними, космічними мотивами. Поезія Богдана-Ігоря Антонича відіграла важливу роль у розвитку українського літературного модернізму.
 
На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, ліворуч півколом напис - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, рік карбування монети - 2009 (унизу), у центрі - номінал 2/ГРИВНІ, праворуч і ліворуч від якого по діагоналі - композиція, що стилізовано відображає образне трактування поезії Антонича (космічна - праворуч, рослинна - ліворуч), та логотип Монетного двору Національного банку України.
 
На реверсі монети зображено портрет Богдана-Ігоря Антонича на тлі рослинного мотиву, праворуч - роки життя 1909/1937, унизу півколом напис - БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ.
 
 
 
Кость Левицький(2009)
 
 
 
 
 
Номинал - 2 гривні 
Метал - нейзильбер
Маса, гр - 12.8
Діаметр, мм - 31
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 35 000 
 
 
Присвячена українському юристу, громадському і державному діячеві, голові уряду Західноукраїнської Народної Республіки - Костю Левицькому.
 
На аверсі монети в центрі зображено малий Державний Герб України, під ним - рік карбування монети 2009, по колу розміщено написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), ДВІ ГРИВНІ (унизу) та логотип Монетного двору Національного банку України.
 
На реверсі монети зображено портрет Костя Левицького, праворуч від якого розміщено роки життя - 1859 - 1941, ліворуч напис півколом - КОСТЬ ЛЕВИЦЬКИЙ.
 
 
 
70 років утворення Запорізької області(2009)
 
 
 
 
 
Номинал - 2 гривні 
Метал - нейзильбер
Маса, гр - 12.8
Діаметр, мм - 31
Гурт - рифлений
Тираж, штук - 45 000 
 
 
Присвячена Запорізькій області, основою економічного потенціалу якої є потужний індустріальний комплекс та уславлені родючі чорноземи, краю з багатою історією, одному з центрів формування запорізького козацтва.
 
На аверсі монети зображено герб Запорізької області, ліворуч від якого - логотип Монетного двору Національного банку України, та розміщено: угорі малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, декоративний орнамент з дубовим листям, унизу рік карбування та номінал монети - 2009/ ДВІ ГРИВНІ.
 
На реверсі монети розміщено таку композицію: на передньому плані на тлі стилізованих хвиль Дніпра кам`яна баба, характерна для степової частини України, гармата часів Запорізької Січі, на другому плані Дніпрогес, угорі півколом напис ЗАПОРІЗЬКА 1939 ОБЛАСТЬ, після якого декоративний орнамент з дубовим листям.
 
 
Корзина
Ваша корзина пуста
Поиск
Календарь
«  Февраль 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Рейтинг@Mail.ru Рубрикатор-каталог сайтов на wwwRealty.net, прямые ссылки
    Copyright MyCorp © 2019
    Бесплатный конструктор сайтов - uCoz